De Wnra gaat definitief in op 1 januari 2020

11-11-2019

Eerder informeerden wij u over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze wet is in 2017 aangenomen, maar de inwerkingstredingsdatum was nog niet 100% zeker. Inmiddels is bekend gemaakt dat de Wnra definitief in werking treedt per 1 januari 2020.

De volgende wetten / besluiten treden per 1 januari 2020 in werking:

  • De Wnra zelf;
  • De Aanpassingswet Wnra;
  • Het Aanpassingsbesluit Wnra;
  • Het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;
  • Diverse aanpassingen van rijksregelgeving;
  • Diverse aanpassingen van onderwijswetgeving (nog niet gepubliceerd).

Een aantal artikelen uit de Wnra zijn per 1 november 2019 al in werking getreden zodat cao's vanaf die datum al bij het ministerie van SZW kunnen worden aangemeld. 

Op dit moment zijn juristen en HR-adviseurs nog druk bezig met de omzetting per 1 januari a.s.: het voorbereiden van mandaat- en volmachtbesluiten, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de communicatie rondom de Wnra.

Vanaf 1 januari 2020 is het reguliere arbeidsrecht van toepassing en zullen er naar verwachting veel vragen opkomen over de nieuwe cao's, het instructierecht van de werkgever, ziektedossiers en het voeren van civiele procedures. Voor al deze vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de gespecialiseerde advocaten van Van Benthem & Keulen.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort.

Download als pdf

Specialist(en)