De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start met toezicht op zorg bij evenementen

08-04-2022

Wekelijks vinden er in Nederland tientallen evenementen zoals sportwedstrijden, festivals en concerten plaats waarbij eerstehulpverleners en zorgprofessionals medische zorg aan bezoekers en medewerkers verlenen. Dit betreft bijvoorbeeld eerste hulp bij ongelukken, maar ook acute en specialistische zorg.

Zorgaanbieders in de zin van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Indien organisaties, zoals GGD'en en EHBO-verenigingen, zorg verlenen op evenementen worden deze als zorgaanbieder in de zin van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) beschouwd, waarmee zij onder het toezicht van de IGJ vallen. De IGJ start binnenkort met het houden van toezicht op de kwaliteit van deze evenementenzorg.

De IGJ zal bij de toetsing gebruik gaan maken van het Toetsingskader 'Toezicht kwaliteit van evenementenzorg'. Onderdeel van dit toetsingskader zijn de sinds 22 januari 2022 van kracht zijnde kwaliteitsnormen voor evenementenzorg, welke zijn neergelegd in de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Deze normen zijn afgestemd op de verschillende zorgniveau 's (van Basis Eerste Hulp tot Specialistische Spoedzorg) en hebben betrekking op (onder meer) de deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid van de zorgverleners en de inrichting, veiligheid en hygiëne van de hulpposten. Zo is in de VNEZ bijvoorbeeld vastgelegd dat de kleding van evenementenzorgverleners voorzien moet zijn van een functieduiding en dat er op een evenemententerrein tenminste één functionerende Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig dient te zijn.

Aanvullende normen ten aanzien van evenementen met specifieke risico's

De VNEZ vormt de basis voor alle evenementen. Ten aanzien van een aantal categorieën evenementen (bijvoorbeeld sportevenementen en dance events) met specifieke risico's worden aanvullende normen uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is de op 9 februari 2022 gepubliceerde Concept Richtlijn Duursport en Hardlopen.

Het toezicht van de IGJ is op dit moment vooral gericht op het stimuleren van de implementatie van de VNEZ en het verhogen van de kwaliteit van de evenementenzorg. Zij zal eerst een aantal pilotbezoeken uitvoeren, waarvan een rapport op haar website zal worden gepubliceerd.

Dit is een Legal Update van Petra klein Gunnewiek en Inge Hanemaaijer.

Download als pdf

Specialist(en)