Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april

01-04-2020

Vanaf 1 april 2020 om 7.00 uur kunnen werkgevers bij het UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zijn betaald aan zieke werknemers wiens arbeidsovereenkomst (gedeeltelijk) is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Voor transitievergoedingen die volledig zijn betaald vóór 1 april 2020 dient de aanvraag bij het UWV uiterlijk te worden ingediend op 30 september 2020. Indien de transitievergoeding volledig is betaald na 1 april 2020 dan dient de aanvraag te worden ingediend binnen zes maanden na betaling.

Voor meer informatie over de compensatieregeling verwijs ik u naar onze eerdere Legal Update.

Dit is een Legal Update van Evelien Brussee.

Download als pdf

Specialist(en)