AMvB’s Omgevingswet in Staatsblad gepubliceerd

04-09-2018

Op 31 augustus jl. zijn de vier AMvB’s van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat om het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit Leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Met deze AMvB’s wordt duidelijkheid verkregen over een belangrijk deel van de stelselherziening die de Omgevingswet gaat brengen. De AMvB’s kunnen worden geraadpleegd op omgevingswetportaal.nl.

De Omgevingswet is (al) in 2016 aangenomen en gepubliceerd. De Omgevingswet voorziet in een algehele stelselherziening van het omgevingsrecht. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2021 in werking treden.

Het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet is begin juli jl. aan de Tweede Kamer gezonden.

Op dit moment wordt gewerkt aan het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Het Invoeringsbesluit Omgevingswet regelt onder meer het overgangsrecht. Daaronder valt ook de zogenaamde ‘bruidsschat’, een set regels over onderwerpen die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar de decentrale overheden. Op 9 juli jl. heeft minister Ollongren de hoofdlijnen van het Invoeringsbesluit Omgevingswet aan de Tweede Kamer geschetst. Naar verwachting zal het Invoeringsbesluit dit najaar worden gepubliceerd.

Parallel aan de Omgevingswet wordt gewerkt aan vier aanvullingswetten, de Aanvullingswet bodem, de Aanvullingswet geluid, de Aanvullingswet grondeigendom en de Aanvullingswet natuur. Deze wetten zullen opgaan in de Omgevingswet op het moment dat deze in werking treedt. De Aanvullingswet bodem is begin dit jaar aangeboden aan de Tweede Kamer en de Aanvullingswet natuur volgde in juli jl. De consultatieversie van de Aanvullingswet geluid is al in 2016 gepubliceerd. Indiening van dit wetsvoorstel wordt voorzien in het najaar van 2018. Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom wordt naar verwachting pas in de eerste helft van 2019 bij de Tweede Kamer ingediend.

Dit is een Legal Update van Monique Rus-van der Velde.

Download als pdf

Specialist(en)