Per abuis met verkeerde account ingeschreven op aanbesteding

06-04-2020

Problemen met inloggen, verschillende accounts, wachtwoorden e.d. zal niemand vreemd zijn in deze tijden van veel thuiswerken. Bij het doen van een inschrijving bij een aanbesteding is het wel belangrijk om heel secuur te werk te gaan in de digitale omgeving. Anders kan het gebeuren dat de inschrijving ongeldig wordt bevonden. Dit was bijna het geval in een zaak bij het Hof Den Haag (10 maart 2020).

De gemeente Venlo had een aanbesteding gehouden voor diensten op sociaal-maatschappelijk terrein. Inschrijvingen van gegadigden moesten digitaal worden ingediend via de tendermodule van Negometrix. De aanbesteding bestond uit een selectiefase en een gunningsfase. Twee partijen, genaamd Buurtteams en RadarUitvoering, werden geselecteerd voor de gunningsfase. Vervolgens maakt de gemeente bekend de opdracht te gunnen aan Incluzio (behorende tot hetzelfde concern als RadarUitvoering). Buurtteams was het hier niet mee eens. Zij was van mening dat de aanmelding in de selectiefase en de inschrijving in de gunningsfase door één en dezelfde rechtspersoon hadden moeten worden ingediend. Dit blijkt volgens haar ook uit de selectieleidraad. Daar was niet aan voldaan, aangezien RadarUitvoering zich had aangemeld en Incluzio had ingeschreven. Volgens Buurtteams was de inschrijving daarom ongeldig en had die terzijde moeten worden gelegd.

Het hof is echter van mening dat de gemeente voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de vermelding van RadarUitvoering op een vergissing berust – namelijk het gebruik van het Negometrix-account van de groepsmaatschappij – en dat ervan moet worden uitgegaan dat de aanmelding in werkelijkheid door Incluzio was ingediend. Dit is gebaseerd op onderdelen van het UEA op naam van Incluzio die door de gemeente zijn overgelegd en ter zitting aan de voorzieningenrechter en de advocaten van Buurtteams zijn getoond (deze onderbouwing volstond in het kader van de vereiste geheimhouding van de gemeente). Volgens het hof heeft de gebruikmaking van het Negometrix-account van RadarUitvoering niet tot gevolg dat ervan moet worden uitgegaan dat een UEA gesteld op naam van Incluzio in feite is ingediend door RadarUitvoering. Het account is slechts een medium dat voor aanmelding wordt gebruikt. Door wie de aanmelding is ingediend moet worden vastgesteld aan de hand van de aanmelding zelf. Buurtteams heeft niet voldoende onderbouwd betwist dat de UEA door Incluzio is opgesteld en ondertekend.

In dit geval hoefde de inschrijving dus niet te worden uitgesloten, omdat voldoende onderbouwd was dat de aanmelding en inschrijving door dezelfde rechtspersoon zijn ingediend. Een hoop gedoe kan echter worden voorkomen door altijd de naam van aanmelding én account goed te controleren.

Dit is een Legal Update van Walter Engelhart.

Download als pdf

Specialist(en)