Aanpassing steunpakket Q4 2021 na aanscherping van de coronamaatregelen

26-11-2021

Nu het aantal coronabesmettingen wederom oploopt, heeft het demissionair kabinet op 12 november jl. besloten om de coronamaatregelen aan te scherpen. De ondernemersvrijheid wordt daarmee wederom beperkt. Met de aanscherping van de maatregelen heeft het kabinet opnieuw besloten tot een tegemoetkoming voor getroffen ondernemers, zo blijkt uit de Kamerbrief van 16 november jl. Ditmaal is er € 1,3 miljard vrijgemaakt voor het coronasteunpakket.

In deze Legal Update worden deze steunmaatregelen toegelicht. Daarbij wordt eerst kort stilgestaan bij het beleid dat reeds van kracht was en van kracht zal blijven. Daarna worden achtereenvolgens de generieke en de sectorspecifieke steunmaatregelen besproken.

Doorlopend beleid

In de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket van 30 augustus jl. is aangekondigd dat een aantal generieke regelingen van kracht blijft in het vierde kwartaal van 2021. Denk daarbij aan de financieringsregelingen, de mogelijkheid voor ondernemers om belastinguitstel aan te vragen, het krediet voor bedrijven met problematische schulden (het TOA-krediet) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Generieke maatregelen

TVL Q4 2021

De regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN), die eerder was aangekondigd, wordt verbreed en daarom omgedoopt tot de Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 2021 (hierna: 'TVL'). Het kabinet heeft tot verbreding besloten nu de nieuwe maatregelen meer ondernemers treffen dan waarvoor de VLN aanvankelijk bedoeld was. Naast de verbreding van sectoren die in aanmerking komen voor de TVL, wordt ook de omzetverliesdrempel verlaagd. Ondernemers die – kort gezegd – in Q4 van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van referentieperioden, kunnen in de loop van het kwartaal een TVL-subsidie vragen. Deze subsidie betreft 85% van de vaste bedrijfslasten van een onderneming. De voorwaarde dat de ondernemer eerder TVL-subsidie moet hebben ontvangen vervalt onder deze nieuwe regeling. Voor meer informatie over de TVL Q4 2021 kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

Branche- en sectorspecifieke steunmaatregelen

Ondersteuning evenementenbranche

Omdat de overheid een verbod op evenementen heeft afgekondigd, wordt de evenementenbranche extra ondersteund. De Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 ('TRSEC') blijft van kracht tot en met 31 december 2021, waarbij de tegemoetkoming wordt verhoogd naar 100% van de gemaakte kosten. Voor meer informatie over de TRSEC kunt u terecht op RVO.nl.

Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen ('ATE'). Deze tegemoetkoming gold al voor evenementen in de zomermaanden maar geldt thans ook voor evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 zijn verboden door de Rijksoverheid. De ATE is bedoeld voor evenementen die – kort gezegd – buiten de TRSEC vallen en die geannuleerd worden vanwege een evenementenverbod. Het vergoedingspercentage zal 100% bedragen. De precieze subsidievoorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Naar verwachting wordt de ATE begin 2022 geopend. Voor meer informatie over de ATE kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

Ondersteuning cultuursector

Culturele instellingen zien zich geconfronteerd met een verbod op ongeplaceerde evenementen vanaf 13 november 2021 tot (in ieder geval) 4 december 2021. Om deze instellingen tegemoet te komen, wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uitgebreid naar een vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit. Voor meer informatie over deze vergoeding kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

Ondersteuning sportsector

Zowel bij professionele als bij amateur sportwedstrijden is geen publiek meer toegestaan. Voor professionele sportwedstrijden stelt het kabinet € 36 miljoen beschikbaar om de geleden schade van kaartverkoop te vergoeden en seizoenkaarthouders te compenseren. Dit geldt voor de periode 13 november 2021 tot 4 december 2021. Voor amateursportclubs is € 5 miljoen beschikbaar gesteld om geleden schade te compenseren.

Wij verwachten dat er op korte termijn meer steunmaatregelen zullen worden aangekondigd. Zodra dat het geval is, informeren wij u! Voor de meest actuele informatie over het steun- en herstelpakket kunt u terecht op Rijksoverheid.nl/steunpakket. Heeft u vragen over de nieuwste steunmaatregelen? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Linde van Dieren-Muller en Steef van den Boogert.

Download als pdf

Specialist(en)