Wet tot intrekking KEI treedt in werking op 1 oktober 2019

16-07-2019

In een eerdere Legal Update hebben we vermeld dat het wetsvoorstel ‘Intrekking verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland’ is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Dit betekent dat verplicht digitaal procederen in handelszaken voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt stopgezet. De wet treedt in werking op 1 oktober 2019.

In vorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, blijft de verplichting om elektronisch te procederen van toepassing indien voor 1 oktober 2019 de procesinleiding bij de rechtbank is ingediend of het oproepingsbericht aan de verweerder is betekend. De rechter kan in een dergelijke zaak met toestemming van partijen bepalen dat de zaak alsnog als niet digitale zaak wordt behandeld.

Dit is een Legal Update van Sonja Kruisinga.

Download als pdf

Specialist(en)