Wetsvoorstel tot intrekking KEI aangenomen door Eerste en Tweede Kamer

15-07-2019

De Eerste Kamer heeft op 2 juli 2019 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Intrekking verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland’. Eerder had de Tweede Kamer al ingestemd met dit wetsvoorstel. Dit betekent dat verplicht digitaal procederen in handelszaken voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt stopgezet. Over enige tijd zal dus voor alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht gelden. Op 15 juli 2019 is de wet in het Staatsblad verschenen.

Deze wet strekt er daarnaast toe om de mogelijkheden voor de mondelinge behandeling in civiele zaken bij alle rechtbanken en hoven te verruimen. De wet bepaalt onder meer dat de rechter meer ruimte krijgt om de regie te voeren in het begin van de procedure. Ook vervalt het pleidooi. In plaats daarvan wordt de mogelijkheid gecreëerd dat de rechter, op verzoek van partijen of van een van hen, in elke stand van het geding een mondelinge behandeling kan bevelen. Tijdens deze mondelinge behandeling stelt de rechter de partijen in de gelegenheid hun stellingen toe te lichten.

Wanneer deze wet in werking treedt, is nog niet bekend. We houden u in elk geval op de hoogte via onze Legal Updates.

Dit is een Legal Update van Sonja Kruisinga.

Download als pdf

Specialist(en)