Per 1 januari 2022 nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden

16-11-2021

Op 11 november jl. zijn de nieuwe drempelbedragen voor 2022-2023 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Overheidsopdrachten met een waarde gelijk aan of hoger dan de drempelbedragen, moeten Europees aanbesteed worden. Wat het drempelbedrag is, verschilt per type opdracht en aanbestedende dienst (te bepalen aan de hand van de verschillende Europese aanbestedingsrichtlijnen).

Twee jaar geleden gingen de drempelbedragen voor het eerst iets omlaag (hierover schreven wij deze Legal Update). Dat is dit jaar niet weer gebeurd. De drempelbedragen gaan – op één na - iets omhoog ten opzichte van de bedragen die afgelopen twee jaar golden. Alleen het drempelbedrag voor sociale- en andere specifieke diensten blijft gelijk.

De nieuwe drempelbedragen per 1 januari 2022

De nieuwe drempelbedragen zijn (exclusief btw):

Concessieopdrachten (Richtlijn 2014/23): 

  • Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken: € 5.382.000,-
  • Dienstenconcessies: € 5.382.000,-

Klassieke overheid (Richtlijn 2014/24): 

  • Werken: € 5.382.000,-
  • Leveringen en diensten voor centrale overheid: € 140.000,-
  • Leveringen en diensten voor decentrale overheid: € 215.000,- 
  • Sociale en andere specifieke diensten: € 750.000,-  (ongewijzigd)

Speciale sectorbedrijven (Richtlijn 2014/25): 

  • Werken: € 5.382.000,-
  • Leveringen en diensten: € 431.000,-

Defensie en veiligheid (Richtlijn 2009/81): 

  • Werken: € 5.382.000,-
  • Leveringen en diensten: € 431.000,-

Voor welke opdrachten gelden de nieuwe drempelbedragen?

De nieuwe bedragen gaan gelden voor opdrachten die vanaf 1 januari 2022 worden aangekondigd. Dit blijft zo tot en met 31 december 2023. Voor opdrachten die nog vóór 1 januari 2022 worden aangekondigd gelden de oude drempelbedragen.

Wij benadrukken dat er ook voor opdrachten onder de drempelwaarde een aanbestedingsplicht kan gelden, bijvoorbeeld op basis van de Gids Proportionaliteit in combinatie met het eigen inkoopbeleid van aanbestedende diensten.

Dit is een Legal Update van Anne Kusters.

Download als pdf

Specialist(en)