Twee (administratieve) ontwikkelingen op aanbestedingsgebied

16-12-2019

Het Nederlandse aanbestedingsrecht wordt in grote mate beïnvloed door de Europese Unie. Zo worden iedere twee jaar door de Europese Commissie nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gepubliceerd. De nieuwe drempelbedragen zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019.

Voor het eerst sinds 2010 zijn alle drempelwaarden omlaag gegaan. De bedragen zijn vanaf 1 januari 2020 tot en met (in ieder geval) 31 december 2021 als volgt (exclusief btw):

Klassieke overheid: (Richtlijn 2014/24/EU)

 • Werken: € 5.350.000,-
 • Leveringen en diensten voor centrale overheid: € 139.000
 • Leveringen en diensten voor decentrale overheid € 214.000,-

Concessieopdrachten: (Richtlijn 2014/23/EU)

 • Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken: € 5.350.000,-
 • Dienstenconcessies: € 5.350.000,-

Speciale sectorbedrijven: (Richtlijn 2014/25/EU)

 • Werken: € 5.350.000,-
 • Leveringen en diensten: € 428.000,-

Defensie: (Richtlijn 2009/81/EU)

 • Werken: € 5.350.000,- (€ 198.000,- lager)
 • Leveringen en diensten: € 428.000,- (€ 15.000,- lager)

De nieuwe drempelbedragen gelden voor opdrachten die worden aangekondigd vanaf 1 januari 2020. Voor die datum gelden dus nog de oude iets hogere drempels. Met de nieuwe drempelbedragen zullen opdrachten dus eerder Europees aanbesteed moeten worden. Voor opdrachten onder de drempelwaarde gelden natuurlijk nog wel de specifieke regels van het nationale aanbestedingsrecht en het eigen inkoopbeleid van aanbestedende diensten.

Naast nieuwe drempelbedragen, is er ook een ontwikkeling op het gebied van CPV-codes. Het Common Procurement Vocabulary (CPV) is een Europese woordenlijst waarmee de aanbestedende dienst aanduidt wat het voorwerp van de opdracht is. De keuze van de juiste passende code bij aankondiging door de aanbestedende dienst gaat echter niet altijd goed. Daarom gaat TED (Tenders Electronic Daily, het Europese digitale platform voor aanbestedingen) vanaf 15 januari 2020 strenger controleren op het gebruik van de juiste hoofd CPV-codes. TED, waarop onder andere automatisch aankondigingen van TenderNed worden gepubliceerd, zal de publicatie afwijzen als deze CPV-code niet past bij de opdracht. In lijn hiermee heeft TenderNed afgelopen 27 november ingesteld dat het invoeren van een incorrecte combinatie van een hoofd CPV-code en type opdracht niet meer mogelijk is.

Het is nu als aanbestedende dienst dus nog belangrijker om goed na te denken over de CPV-code. De eerste twee cijfers van de code moeten in ieder geval de volgende zijn:

 • CPV-codes die beginnen van 0 t/m 44 of 48 voor leveringen
 • CPV-codes die beginnen met 50 t/m 98 voor diensten
 • CPV-codes die beginnen met 45 voor werken

Verder is het goed om op te merken dat geen codes bestaan die beginnen met de cijfers 46, 47 en 49.

Dit is een Legal Update van Anne Kusters.

Download als pdf

Specialist(en)