Vidrea Retail B.V.

Datum faillissement: 25 juni 2019
Datum surseance: 15 april 2019

Beschikking omzetting faillissement

Rechter-commissaris

Naam: mr. C.J. Hofman
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Op 15 april 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vidrea Retail B.V. (KvK-nummer: 68242441), statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (3621 ZA) Breukelen aan De Corridor 27, voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr. P.A.M. Penders, later opgevolgd door mr. C.J. Hofman tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. M.J. Cools tot bewindvoerder. Bij beschikking van 19 juni 2019 is mr. H. Dulack aangesteld tot bewindvoerder. Bij beschikking van 25 juni 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr. C.J. Hofman tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. H. Dulack en mr. M.J. Cools tot curator.

Curator