New Office Centre Beheer B.V.

Datum faillissement: 01 maart 2022
Datum surseance: 25 februari 2022

Rechter-commissaris

Naam: mr. K.G. van de Streek
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

 

Curator