Lisman Inter Holding B.V. c.s.

Datum faillissement: 08 mei 2013
Datum surseance: 11 januari 2011

Beschikking surseance
Beschikking omzetting faillissement
Beschikking benoeming opvolgend bewindvoerder
Beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij beschikking van 11 januari 2011 heeft de rechtbank te Utrecht aan de besloten vennootschap Lisman Inter Holding B.V. (KvK-nummer: 16086099), statutair gevestigd te Houten, voorheen gevestigd te (5213 JG) ‘s-Hertogenbosch aan de Victorialaan 15, thans feitelijk gevestigd te (3555 HW) Utrecht aan de Demkaweg 11 (postbus 9784, 3506 GT Utrecht), voorlopig surseance van betaling verleend met aanstelling van mr. C. de Jong tot bewindvoerder. Bij beschikking van 8 maart 2011 heeft de rechtbank te Utrecht de voorlopige surseance omgezet in een definitieve surseance van betaling voor de tijd van anderhalf jaar, ingaande 11 januari 2011. Bij beschikking van 8 mei 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de surseance ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met aanstelling van mr. C. de Jong tot curator. Bij beschikking van 12 mei 2014 is mr. P.J. Neijt tot opvolgend rechter-commissaris benoemd. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr. C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr. H. Dulack als opvolgend curator.

Curator