Landis ICT Group B.V. c.s.

Datum faillissement: 06 mei 2002
Datum surseance: 23 april 2002

Beschikking omzetting faillissement

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij beschikking van 23 april 2002 heeft de rechtbank te Utrecht aan Landis ICT Group B.V. (KvK-nummer: 30106541), h.o.d.n. Telcodis, Microdis, Landis Public Networks, Transmissie & Switching, Landis Network Services, Landis Logisticals Services, Landis Application Services, Detron Telecommunications Holding, Detron Network Services, Detron Telecom Engineering BV, QuayOne B.V., 4U en tevens onder de naam Exa-It B.V. statutair gevestigd te Utrecht, onder andere feitelijk gevestigd te 3542 CE Utrecht, Kobaltweg 58 (correspondentieadres Postbus 40344, 3504 AC Utrecht) voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr. W.W. de Nijs Bik tot rechter-commissaris en mr. W.J.M. van Andel en mr. H. Dulack tot bewindvoerders. Bij beschikking van 6 mei 2002 is de surseance door de rechtbank Utrecht op omgezet in een faillissement met benoeming van bewindvoerders tot curatoren. Mr. P.A.M. Penders is tot opvolgend rechter-commissaris benoemd.

Curator