Koops Furness N.V. c.s.

Datum faillissement: 22 augustus 2014
Datum surseance: 18 augustus 2014

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

 

 

Curator