KantoorExpert Groep B.V.

Datum faillissement: 19 mei 2022

Rechter-commissaris

Naam: mr. K.G. van de Streek
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Curator