Erac Beheer B.V.

Datum faillissement: 13 februari 2017
Datum surseance: 28 december 2016

Beschikking omzetting faillissement

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij beschikking van 28 december 2016 heeft de rechtbank Amsterdam aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Erac Beheer B.V. (KvK-nummer: 34377537), statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (4131 LV) Vianen aan de Lage Biezenweg 7 (Postbus 54, 4130 EB Vianen), voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr. M.H.F. van Vugt tot rechter-commissaris (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) en aanstelling van mr. J.A.A. Boers en mr. H. Dulack tot bewindvoerder. Bij beschikking van 13 februari 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr. M.H.F. van Vugt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. J.A.A. Boers en mr. H. Dulack tot curator. Bij beschikking van 21 december 2017 is mr. S.C. Hagedoorn benoemd tot rechter-commissaris. Bij beschikking van 27 september 2019 is mr. J.F. Haeck benoemd tot opvolgend rechter-commissaris. Bij beschikking van 2 januari 2020 is mr. J.A.A. Boers op eigen verzoek ontslagen als curator en is mr. L.L. de Boef benoemd tot opvolgend curator.

Curator