CARe Schadeservice B.V.

Datum faillissement: 09 januari 2017

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 9 januari 2017 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARe Schadeservice B.V. (KvK-nummer: 34069838), statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (4131 LV) Vianen aan de Lage Biezenweg 7 (Postbus 54, 4130 EB Vianen), met alle handelsnamen en nevenvestigingen (zie uittreksel Kamer van Koophandel d.d. 21 december 2016), in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. M.H.F. van Vugt tot rechter-commissaris (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) en aanstelling van mr. J.A.A. Boers en mr. H. Dulack tot curator. Bij beschikking van 21 december 2017 is mr. S.C. Hagedoorn benoemd tot rechter-commissaris. Bij beschikking van 27 september 2019 is mr. J.F. Haeck benoemd tot opvolgend rechter-commissaris. Bij beschikking van 2 januari 2020 is mr. J.A.A. Boers op eigen verzoek ontslagen als curator en is mr. L.L. de Boef benoemd tot opvolgend curator.

Curator