CARe Schadeservice Bourguignon Leeuwarden B.V.

Datum faillissement: 07 februari 2017

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 7 februari 2017 heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARe Schadeservice Bourguignon Leeuwarden B.V. tevens h.o.d.n. CARe Autoschade Leeuwarden en CARe Schadeservice Leeuwarden (KvK-nummer: 01105310), gevestigd te (8938 AD) Leeuwarden aan de Jupiterweg 5, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. M.H.F. van Vugt tot rechter-commissaris (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) en aanstelling van mr. J.A.A. Boers en mr. H. Dulack tot curator. Bij beschikking van 21 december 2017 is mr. S.C. Hagedoorn benoemd tot rechter-commissaris. Bij beschikking van 27 september 2019 is mr. J.F. Haeck benoemd tot opvolgend rechter-commissaris. Bij beschikking van 2 januari 2020 is mr. J.A.A. Boers op eigen verzoek ontslagen als curator en is mr. L.L. de Boef benoemd tot opvolgend curator.

Curator