Introductie blogreeks Huisvestingswet

26-09-2022

Wie zoekt naar een passende woning is niet alleen in die zoektocht. Momenteel bestaat een tekort van 390.000 woningen in Nederland.[1] Op korte termijn lijkt het woningtekort niet snel opgelost te kunnen worden. De vraag naar woningen stijgt en mede door de stikstofcrisis is de bouw van nieuwe woningen vertraagd of uitgesteld.

Tegen deze achtergrond staan gemeenten voor een behoorlijke uitdaging. Juist nu is het belangrijk dat regels kunnen worden gesteld over het behoud en de samenstelling van de woonruimtevoorraad maar ook over de verdeling van woonruimte. In dit verband zijn de laatste tijd veel berichten verschenen van gemeenten die regels ten aanzien van 'opkoopbescherming' of de zogenoemde zelfbewoningsplicht hebben ingevoerd. Ook hebben de meeste gemeenten de toeristische verhuur van woonruimte aan banden gelegd en werd recent duidelijk dat de gemeente Utrecht tijdelijk voorrang geeft op sociale huurwoningen aan statushouders.[2] De Huisvestingswet 2014 en gemeentelijke huisvestingsverordeningen bieden hier de grondslag voor. Welke instrumenten biedt de Huisvestingswet nog meer en hoe dient u de inzet van deze instrumenten als gemeente aan te pakken?

Blogreeks Huisvestingswet

De komende drie maanden schrijven wij een blogreeks rond de Huisvestingswet. In deze 6-delige blogreeks (waarvan dit de eerste introductieblog is) staan wij stil bij de Huisvestingswet 2014 en de mogelijkheden van gemeenten om de woonruimtevoorraad en -verdeling te reguleren. Elke twee weken besteden we aandacht aan een specifiek onderwerp van de Huisvestingswet. Zo gaan we onder meer in op de vraag wanneer de gemeenteraad van de bevoegdheden in de Huisvestingswet gebruik mag maken, op welke wijze de woonruimtevoorraad met een vergunningplicht kan worden beheerd en op welke wijze de regeling van de opkoopbescherming mogelijk door gemeenten kan worden benut. Daarbij zal ook vooruit worden geblikt op de naderende inwerkingtreding onder de Omgevingswet.

De blogreeks wordt aangevuld met Legal Updates. Daarnaast komt er een speciale aflevering van onze tweewekelijkse juridische podcast Licht op Legal over dit onderwerp.

De woningcrisis kunnen gemeenten weliswaar niet oplossen, maar hopelijk kunnen wij u met deze blogreeks wel meer inzicht verschaffen in de (on)mogelijkheden waar bevoegde gezagen, bewoners en initiatiefnemers mee te maken hebben.

Deze blog is geschreven door Mathilde van Velzen-de Boer en Reimer Helder en is onderdeel van onze reeks over de Huisvestingswet.

 

[1] https://atlasresearch.nl/atlas-voor-gemeenten-2022-wonen/

[2] https://www.utrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/utrecht-bouwt-2500-extra-woningen-en-huisvest-versneld-statushouders/

Specialist(en)