VBK Academy

Wij maken legal, jij maakt het verschil!

Van Benthem & Keulen heeft een eigen VBK Academy. Waarom? Wij vinden het belangrijk dat onze juridische professionals zich zowel professioneel als persoonlijk (blijven) ontwikkelen.

Wij hebben een cultuur waarin continu leren en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Iedere juridische professional bij Van Benthem & Keulen neemt deel aan de VKB Academy; een met zorg ontwikkeld en permanent opleidingsprogramma. Een programma dat is afgestemd op jouw specifieke leerbehoefte passend bij waar jij je op dat moment in je carrière bevindt.

Het opleidingsprogramma richt zich op 3 pijlers:

  • Verdiepen van vaktechnische kennis
  • Verbreden van persoonlijke professionele eigenschappen
  • Verbinden van legal met de business van onze cliënten

Verdiepen van vaktechnische kennis

Uiteraard neem je deel aan de beroepsopleiding voor advocaten of notariaat en kun je aansluitend diepgaande juridische specialisatieopleidingen volgen zoals GROTIUS. Om jouw vaktechnische kennis op niveau te houden, volg je onder andere ons intern juridisch opleidingsprogramma Law@Work of wissel je in gestructureerd intercollegiaal overleg met collega's interessante vraagstukken uit de dagelijkse praktijk uit.

Wil jij je verder specialiseren en je werk als advocaat combineren met wetenschappelijk onderzoek? Ook dat is mogelijk binnen ons kantoor. Wij bieden onze juridische professionals de mogelijkheid om naast hun werk als advocaat te promoveren aan een universiteit.  

Verbreden van persoonlijke en professionele eigenschappen: Talent Ontwikkel Programma

Legal is meer dan juridische expertise alleen. Daarom hebben wij binnen de VBK Academy het Talent Ontwikkel Programma opgenomen. Dit programma is erop gericht om jou zo optimaal mogelijk te ondersteunen in jouw rol als professional, als ondernemer en in jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit trainingsprogramma is voor starters en ervaren juridisch professionals.

Ons Talent Ontwikkel Programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Vakmanschap
  • Ondernemerschap
  • Persoonlijk leiderschap

Wat maakt dit programma top?

  • Een geïntegreerde aanpak waarin je, dankzij doorlopende ontwikkellijnen, het geleerde direct in de praktijk kan brengen
  • Aandacht voor jouw sterktes, leerbehoefte en de kracht van de herhaling waardoor succesvolle routines worden gebouwd
  • Korte modules in kleine multidisciplinaire setting en veel ruimte voor interactie

Verbinden: Legal & Business

Samen met jouw collega’s lever je topkwaliteit op de Van Benthem & Keulen manier: juridische expertise op maat, vertaald naar pragmatische en innovatieve oplossingen voor onze cliënten.

De praktijk is en blijft de beste leerschool. Wij besteden daarom veel aandacht aan de begeleiding 'on the job' door de mogelijkheid te bieden om bij één van onze cliënten diepgaande kennis in de praktijk op te doen door middel van een uitwisselprogramma.

Daarnaast bieden wij een lezingenreeks op bedrijfskundig vlak aan waar disciplines zoals marketing, finance en organisatiestructuur aan bod komen. In onze bijeenkomsten 'de wereld van de cliënt' geven onze relaties inzicht in hun juridische en zakelijke uitdagingen.

Bij Van Benthem en Keulen zijn wij ervan overtuigd dat jij zelf het beste weet wat jij nodig hebt voor jouw ontwikkeling. Onze VBK Academy biedt volop mogelijkheden en zullen jouw zelfinzicht en ondernemerschap voeden. Jij staat zelf aan het roer. Ben jij er klaar voor?

Bekijk hier het opleidingsprogramma van de VBK Academy. Heb je vragen over onze academy? Neem dan contact op met Marga Fennema, Human Resources.