Vorderingen: niet overdraagbaar, niet verpandbaar?

08-10-2022

In Herstructurering & Recovery (HERO) 2022 / B-047, schreef Rhea Bask de blog 'Vorderingen: niet overdraagbaar, niet verpandbaar?'

Wanneer een vordering niet kan worden overgedragen op grond van artikel 3:83 lid 2 BW, kan deze ook niet worden verpand. In de praktijk en literatuur leek hierover consensus te bestaan, mede gezien de tekst van artikel 3:228 BW. Toch had de Hoge Raad zich tot voor kort niet expliciet uitgelaten over het leerstuk. Door het arrest van de Hoge Raad van 1 juli 2022 (ECLI:HR:2022:984) is nu meer duidelijkheid ontstaan over de strekking van onoverdraagbaarheidsbedingen.

Lees hier de blog

Specialist(en)