Verrekeningsbevoegdheid en redelijkheid en billijkheid

02-11-2021

In Herstructurering & Recovery Online (HERO) 2021/B-087, schreef Lucas van Walraven de blog "Verrekeningsbevoegdheid en redelijkheid en billijkheid".

De bevoegdheid tot verrekening kan door de rechter worden uitgebreid of beperkt op grond van de redelijkheid en billijkheid. In deze blog bespreekt Lucas twee uitspraken waarin een dergelijke beperking en uitbreiding werden aangenomen. 

Lees hier de blog

Specialist(en)