Turboliquidatie uit de schemerzone?

29-07-2021

In Herstructurering & Recovery Online (HERO) schreef Daniël Schuilwerve een blogpost over turboliquidaties.

De bestaande regeling is vatbaar voor misbruik, omdat rechtspersonen met schulden eenvoudig opgeheven kunnen worden. Met als doel om dit te ondervangen is per 28 juni de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in (internet)consultatie gegaan. In deze blogpost worden de consequenties van dit wetsvoorstel besproken.

Lees hier de blogpost.

Specialist(en)