Stuit de aanvang van een mediationtraject de verjaring van een rechtsvordering?

11-05-2021

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2021/48 schreef Anouk Lankhaar het artikel 'Stuit de aanvang van een mediationtraject de verjaring van een rechtsvordering?'

De uitspraak van de Hoge Raad van 19 februari 2021 (ECLI:NL:HR:2021:274) benadrukt het belang om goed in het oog te houden wanneer de verjaring van een rechtsvordering daadwerkelijk is gestuit. Is daarvoor een schriftelijke aanmaning voldoende of moet (ook) een daad van rechtsvervolging worden verricht? En moet nog een aparte stuitingshandeling worden uitgevoerd als partijen in een mediationtraject verwikkeld zijn? Deze vragen komen in dit artikel van Anouk aan bod. 

Daarnaast gaat Anouk in op de stuiting van de verjaring van een rechtsvordering en komt, naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 19 februari 2021, meer specifiek de vraag aan de orde of het noodzakelijk is een separate stuitingshandeling te verrichten wanneer de schuldeiser en de schuldenaar met elkaar in een mediationtraject zijn verwikkeld. 

Download als pdf

Specialist(en)