Productaansprakelijkheid: de vervaltermijn bij schadevergoeding indien de schade wordt veroorzaakt door de samenwerking van afzonderlijke zaken die onderdeel zijn van een product

12-10-2021

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2021/97 schreef Anouk Lankhaar, samen met Nikki Nuijten, het artikel 'Productaansprakelijkheid: de vervaltermijn bij schadevergoeding indien de schade wordt veroorzaakt door de samenwerking van afzonderlijke zaken die onderdeel zijn van een product'.

Het recht op schadevergoeding van een benadeelde jegens een producent vervalt door verloop van tien jaren nadat de zaak die de schade heeft veroorzaakt door de producent in het verkeer is gebracht. De Hoge Raad oordeelt in zijn uitspraak van 16 juli 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1172) over de vraag of een recht op vergoeding van schade die is ontstaan door een product dat gebrekkig is op het moment dat het in contact komt met een
ander product, is vervallen indien de vervaltermijn ten aanzien van dit laatste product is verstreken.

In dit artikel bespreken Anouk en Nikki de uitspraak van de Hoge Raad en staan zij stil bij het juridisch kader waarbinnen deze uitspraak moet worden gelezen. Zij sluiten het artikel af met een korte beschouving van de relevantie van deze uitspraak voor de praktijk. 

Download als pdf

 

Specialist(en)