Planschade, windturbines en normaal maatschappelijk risico

21-01-2021

In het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 20021/4), aflevering 1 schreven Frank Mulder en Carmen Corsten het artikel 'Planschade, windturbines en normaal maatschappelijk risico'. 

In dit artikel gaan Frank en Carmen in op de rechtspraak over het normaal maatschappelijk risico bij planschade als gevolg van de realisering van windturbines.

Download in pdf

Specialist(en)