Planschade, windturbines en normaal maatschappelijk risico

21-01-2021

In het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 20021/4), aflevering 1 schreef Carmen Corsten, samen met voormalig collega Frank Mulder, het artikel 'Planschade, windturbines en normaal maatschappelijk risico'. 

In dit artikel gaan Carmen en Frank in op de rechtspraak over het normaal maatschappelijk risico bij planschade als gevolg van de realisering van windturbines.

Download in pdf

Specialist(en)