Overgang algemeenheid van goederen bij onroerende zaken

15-10-2018

In Juridisch up to Date (JutD) 2018, nr. 17 schreef Mervyn Odink, samen met Romy Brandriet, het artikel ‘Overgang algemeenheid van goederen bij onroerende zaken’.

In dit artikel worden – na een uiteenzetting van de relevante wetgeving – twee recente uitspraken besproken inzake de overgang van een algemeenheid van goederen bij onroerende zaken. De Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hebben zich dit jaar uitgesproken over twee geschillen, waarbij centraal stond of er sprake was van een overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 bij de overdracht van onroerende zaken.

Download als pdf

Specialist(en)