Opzegrechten voor de consument: met of zonder opzegtermijn?

14-05-2023

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2023/21 schreef Anouk Lankhaar het artikel 'Opzegrechten voor de consument: met of zonder opzegtermijn?'

De Hoge Raad kleurt in zijn uitspraak van 10 februari 2023 (ECLI:NL:HR:2023:198) de regels van het consumentenrecht verder in. Ditmaal stond de Hoge Raad voor de vraag in hoeverre aan de opzegging van een overeenkomst tot kinderopvang door een consument voorwaarden verbonden mogen worden. Meer in het bijzonder of de consument gebonden kan worden aan een contractuele opzegtermijn en opzegvergoeding en zo niet, of het kindercentrum dan met een beroep op artikel 7:411 BW alsnog een redelijke vergoeding kan vorderen.

Om de betekenis van het arrest van de Hoge Raad voor de praktijk te kunnen duiden, gaat Anouk eerst in op de relevante feiten en het juridisch kader, zoals dat werd ingekleurd tot het moment van de uitspraak, waarna wordt ingezoomd op het arrest van 10 februari 2023.

Download als pdf

 

Specialist(en)