Onderzoeks- versus mededelingsplichten bij non-conformiteit bij koop

06-12-2016

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2016, nr. 86 schreef Marcel Ruygvoorn het artikel “Onderzoeks- versus mededelingsplichten bij non-conformiteit bij koop”.

Art. 7:17 BW bepaalt dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden en dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen van de verkoper, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Vervolgens wordt kenbaar gemaakt wat de koper in beginsel ten minste mag verwachten. Dit is de conformiteitseis bij koop. De hamvraag blijft echter wat de koper in het concrete geval daadwerkelijk mocht verwachten. Op welke wijze de conformiteitsnorm van art. 7:17 BW moet worden ingevuld en, meer in het bijzonder, wat daarbij de verhouding is tussen de onderzoeksplichten van de koper en de mededelingsplichten van de verkoper, houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Een recente uitspraak van de Hoge Raad werpt meer licht op deze kwestie.

Download in pdf

Specialist(en)