Onderhandse akte: zonder concrete verklaring geen dwingende bewijskracht

12-02-2018

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2018, nr. 10 schreef Mariska Nijenhof-Wolters het artikel ‘Onderhandse akte: zonder concrete verklaring geen dwingende bewijskracht’.

In het geval twee partijen een geschil hebben, dan kan hetgeen partijen op papier hebben gezet uitkomst bieden; het heeft, met andere woorden, een bewijsfunctie. Wordt voldaan aan de vereisten van een onderhandse akte, dan levert hetgeen partijen aan het papier hebben toevertrouwd dwingend bewijs op over wat tussen partijen is verklaard in die akte. Kort gezegd: behoudens tegenbewijs geldt wat tussen hen is verklaard als de waarheid. In het arrest van de Hoge Raad van 22 december 2017 staat de vraag centraal of de akte dwingend bewijs oplevert van de gestelde koopovereenkomst, dan wel of deze akte op een andere wijze kan bijdragen aan het bewijs.

Download als pdf

Specialist(en)