Noot: ziekenhuis niet aansprakelijk voor schade door PIP-implantaten

26-10-2018

In Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2018/139 schreef Petra klein Gunnewiek een noot onder het vonnis van de rechtbank Gelderland van 14 mei 2018. In deze deelgeschilprocedure werd de vraag voorgelegd of een ziekenhuis aansprakelijk kon worden geacht voor de schade van een patiënte bij wie in 2000 borstprotheses waren geplaatst van het Franse merk Poly Implant Protheses (PIP). De patiënte is van mening dat het ziekenhuis in 2000 gebruik heeft gemaakt van een ongeschikte hulpzaak in de zin van art. 6:77 BW en dat zij om die reden aansprakelijk is voor haar schade. De deelgeschilrechter volgde de patiënte daarin niet.

Hoewel de PIP-implantaten kunnen worden aangemerkt als een ongeschikte hulpzaak mag dit gegeven niet worden toegerekend aan het ziekenhuis. Het verzoek van de patiënte wordt afgewezen.

Download als pdf

Specialist(en)