Noot: Planschade: Passieve risicoaanvaarding en de benuttingsperiode, de Omgevingswet maakt het allemaal anders

01-09-2023

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2023/93) schreven Frederike Linssen en Carmen Corsten een noot onder een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 31 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2102).

Deze noot gaat over planschade. Centraal staat de benuttingsperiode bij passieve risicoaanvaarding. Een veelvoorkomende discussie is de vraag wanneer de benuttingsperiode lang genoeg is om de oude planologische mogelijkheden alsnog te benutten. Onder het huidige recht is de lengte van die periode niet expliciet geregeld, maar in de Omgevingswet - die op 1 januari 2024 in werking treedt - wel. In deze noot wordt de bestaande jurisprudentie besproken en afgezet tegen het toekomstige recht onder de Omgevingswet.

Download als pdf

Specialist(en)