Noot: Hoe lang blijft een ernstige beroepsfout inschrijvers achtervolgen en is de reikwijdte van deze uitsluitingsgrond wellicht veel beperkter dan gedacht?

10-03-2022

In Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2022, aflevering 2, (JAAN 2022/22), schreef Anne Kusters, de noot “Hoe lang blijft een ernstige beroepsfout inschrijvers achtervolgen en is de reikwijdte van deze uitsluitingsgrond wellicht veel beperkter dan gedacht?”.

In deze noot wordt aan de hand van een arrest van het Hof Den Haag van 21 december 2021 ingegaan op de facultatieve uitsluitingsgrond ‘ernstige beroepsfout’ van artikel 2.87 Aanbestedingswet. Hierbij wordt aandacht besteed aan de terugkijktermijn die geldt voor de ernstige beroepsfout en aan de vraag of de uitsluitingsgrond misschien alleen ziet op gedragingen uit het verleden bij de uitvoering van een overheidsopdracht.

Download in pdf

 

Specialist(en)