Noot: Geen inzage in expertiserapport voor verzekeraar

19-02-2019

In Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2019/15, schreef Petra klein Gunnewiek een noot onder de deelgeschilbeschikking van de rechtbank Rotterdam van 24 oktober 2018. In deze procedure stond de vraag centraal of de privacy van de benadeelde moest profileren boven het belang van de aansprakelijke verzekeraar om inzage te krijgen in het expertiserapport dat op gezamenlijk verzoek was opgesteld. De rechtbank heeft de vraag in het voordeel van de benadeelde uitgelegd. De verzekeraar kreeg geen inzage in het rapport van de deskundige.

Petra gaat in haar noot in op de aanbevelingen uit de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en spreekt de hoop uit dat de beschikking niet leidt tot een “nieuwe praktijk” binnen de schaderegeling.

Download als pdf

Specialist(en)