Noot: Gedeeltelijke schrapping oneerlijk beding niet mogelijk

12-01-2023

In Jurisprudentie Onderneming en Recht 2023, aflevering 1 (JOR 2023/9), schreef Dylan Verheij een annotatie onder het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) van 8 september 2022. Het HvJ EU heeft bij wijze van prejudiciĆ«le beslissing uitspraak gedaan in een zaak die gaat over oneerlijke (omrekenings)bedingen in hypothecaire kredietovereenkomsten (specifiek Zwitserse Frank Leningen/CHF-leningen). Is een (gedeeltelijke) schrapping in een oneerlijk (omrekenings)beding op grond van Richtlijn 93/13/EEG toegelaten? Kunnen de vorderingen die strekken tot terugbetaling verjaren? Wat zegt het HvJ EU over de aanvangstermijn van de verjaring? Deze vragen staan centraal in de annotatie van Dylan. 

Download als pdf

 

Specialist(en)