Nieuwe ecologische regels voor elektronische apparatuur: de beschikbaarheid van reserveonderdelen

07-07-2020

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2020/59, schreef Anouk Lankhaar het artikel 'Nieuwe ecologische regels voor elektronische apparatuur: de beschikbaarheid van reserveonderdelen'. 

Het Europese streven naar de vermindering van de effecten van (kortgezegd) elektronische producten op het milieu gedurende hun gehele levenscyclus heeft ertoe geleid dat fabrikanten, importeurs en gemachtigde vertegenwoordigers in de aanloop naar 2021 de nodige uitdagingen staan te wachten. Zij zullen hun producten zo vorm moeten geven dat die gemakkelijk te repareren zijn. Ook als producten niet meer actief geproduceerd worden, zullen zij gedurende lange tijd reserveonderdelen ter beschikking moeten kunnen stellen. Daarnaast moeten zij bepaalde informatie aan professionele reparateurs en eindgebruikers kunnen verstrekken.

In dit artikel besteedt Anouk onder meer aandacht aan de (achtergrond van de) Europese regelgeving die er vanaf 2021 voor moet zorgen dat bepaalde producten een langere levensduur zullen hebben en gaat zij in op de verplichtingen die uit de te bespreken Europese verordeningen voortvloeien. 

Download als pdf

 

Specialist(en)