Hoge Raad: 'Curator is rente over boedelvorderingen verschuldigd'

27-01-2022

In Herstructurering & Recovery Online (HERO) 2022/B-005, schreef Rhea Bask de blog "Hoge Raad: 'Curator is rente over boedelvorderingen beschuldigd'".

Gedurende een faillissement kunnen boedelschulden ontstaan, bijvoorbeeld uit hoofde van huur- en arbeidsovereenkomsten (artikelen 39 en 40 Faillissementswet). Deze dienen in beginsel rechtstreeks uit de boedel te worden betaald. Veelal is echter bij voorbaat niet duidelijk of de boedel voldoende middelen heeft om de boedelschulden daadwerkelijk te voldoen. Om die reden zal betaling vaak langere tijd op zich laten wachten. Maar is de curator dan ook vertragingsrente verschuldigd? Over die vraag heeft de Hoge Raad zich op 24 december 2021 uitgelaten. In deze blog bespreekt Rhea de overwegingen van de Hoge Raad.

Lees hier de blog

Specialist(en)