Het medisch advies

24-04-2017

In PIV-Bulletin 2017, nr. 2 schreven Lisan Homan en Jonna De Clerck het artikel ‘Het medisch advies’.

Bij de behandeling van letselschadezaken, meer in het bijzonder in geval van medische aansprakelijkheid, is het al dan niet verstrekken van medische adviezen vaak onderwerp van discussie.

In dit artikel wordt aan de hand van actuele jurisprudentie ingegaan op de vraag of er voor de aansprakelijk gestelde partij een verplichting bestaat om inzage in of afschrift van het medisch advies te geven aan de patiënt. Daarbij wordt door Jonna en Lisan met name aandacht besteed aan de reikwijdte van de Wet bescherming persoonsgegevens en het recht van partijen om in vrijheid en beslotenheid de verdediging voor te bereiden.

Download in pdf

Specialist(en)