Gestegen grondstofprijzen en contracten: wie betaalt de rekening?

01-03-2022

In het tijdschrift Contracteren 2022, nr. 1 (p. 11-23), uitgegeven door Boom juridisch, schreven Joris den Hartog en Anouk Lankhaar het artikel 'Gestegen grondstofprijzen en contracten: wie betaalt de rekening?'

Momenteel zijn er nog weinig producten te bedenken waarvan de prijzen niet zijn gestegen. Een leverancier die zijn inkoopprijzen ziet stijgen, zal deze prijsstijgingen willen doorberekenen aan zijn afnemer. Voor bestaande contracten kan dit een interessante discussie oproepen. Partijen kunnen een vaste prijs of juist een prijswijzigingsbeding zijn overeengekomen in hun contract.

In deze bijdrage gaan Joris en Anouk in op de vraag in hoeverre op een dergelijk contractueel beding een beroep kan worden gedaan en hoe hier in toekomstige contracten op kan worden ingespeeld. 

Naar aanleiding van dit artikel hebben Joris den Hartog, Anouk Lankhaar en Marcel Ruygvoorn op 9 mei 2022 een webinar over dit onderwerp gegeven. Heeft u niet deelgenomen aan dit webinar en wilt u de terugkijklink van dit webinar ontvangen. Neemt u dan contact op met Aletta Groeneveld via alettagroeneveld@vbk.nl.

Download in pdf

Specialist(en)