De vennootschap, de boedel of de gezamenlijke schuldeisers?

23-10-2023

In Herstructurering & Recovery Online (HERO) 2023/B-048, schreef Steef van den Boogert de blog 'De vennootschap, de boedel of de gezamenlijke schuldeisers?'

Wanneer een curator een Peeters/Gatzen-vordering instelt, doet hij dat namens de gezamenlijke schuldeisers (conform HR 14 januari 1983). Hij vordert de door de gezamenlijke schuldeisers geleden schade en de opbrengst vloeit vervolgens in de boedel. Kan echter ook sprake zijn van een Peeters/Gatzen-vordering wanneer de curator de door de failliete vennootschap geleden schade vordert? Deze vraag stond centraal in het arrest van de Hoge Raad van 23 juni 2023. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat de curator van het failliete drukpersenconcern Drent Goebel (met als hoofd van het concern Drent Holding B.V.) de bestuurders met succes aansprakelijk heeft gesteld via een Peeters/Gatzen-vordering. Maar had de curator dit ook beoogd? 

In deze blog bespreekt Steef de feiten, het procesverloop en het arrest van de Hoge Raad.

Download als pdf

Specialist(en)