De vangnetbepaling voor afwijzing van het WHOA-akkoord

27-08-2021

In Herstructurering & Recovery Online (HERO) schreef Michael Butôt een blogpost over de vangnetbepaling voor afwijzing van het WHOA-akkoord

Op grond van artikel 384 lid 2 sub i Faillissementswet kan de rechtbank homologatie weigeren indien er 'andere redenen zijn die zich tegen homologatie verzetten'. In deze blogpost staat Michael stil bij de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan deze vangnetbepaling.

Lees hier de blogpost.

Specialist(en)