Bestuur krijgt administratie mee, ondanks AVG

09-01-2023

In Herstructurering & Recovery Online (HERO) 2023 - B-001, schreef Lucas van Walraven de blog 'Bestuur krijgt administratie mee, ondanks AVG'.

Op 28 december 2022 heeft de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2022:11471) zich gebogen over de vraag of de curator de volledige pre-faillissementsadministratie van een failliete vennootschap aan de bestuurders van de failliete vennootschap moest verstrekken op grond van artikel 843a Rv. De vraag kwam aan de orde bij een incidentele vordering van de bestuurders nadat zij door de curator aansprakelijk waren gesteld voor het gehele faillissementstekort op grond van artikel 2:248 BW.

Lees hier de blog. 

Specialist(en)