Bedrijfseconomisch ontslag: toe aan een nieuwe fase

18-08-2017

In Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP), 2017, aflevering 6 (2017/262), schreef Anne Haverkort samen met Laura Kiebert het artikel 'Bedrijfseconomisch ontslag: toe aan een nieuwe fase'.

Het gefaseerd doorvoeren van een reorganisatie blijkt in de praktijk complex. De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (hierna: ‘Uitvoeringsregels’) bieden wat Anne en Laura betreft onvoldoende helderheid. Ook bij een bedrijfsverhuizing en het nieuwe vereiste van omgekeerde afspiegeling bij het voortzetten van taken zien zij obstakels. In dit artikel signaleren Anne en Laura – in volgorde qua reorganisatieproces – een aantal knelpunten en gaan zij in op de leemtes en onduidelijkheden in de huidige wet- en regelgeving. Tot slot komen zij tot zeven aanbevelingen.

Download in pdf

Specialist(en)