Accountant aansprakelijk wegens schending deponeringsplicht: terecht?

19-01-2023

In Herstructurering & Recovery (HERO) 2023 / B-002, schreef Rhea Bask de blog 'Accountant aansprakelijk wegens schending deponeringsplicht: terecht?'

Het bestuur van een vennootschap is verantwoordelijk voor het tijdig deponeren van de jaarrekening. Wanneer dat niet gebeurt en de vennootschap vervolgens failleert, wordt vermoed dat het bestuur zijn taken onbehoorlijk heeft vervuld en uit dien hoofde aansprakelijk is voor het boedeltekort (artikel 2:248 lid 2 BW). In een recentĀ arrestĀ van het hof 's-Hertogenbosch (ECLI:GHSHE:2022:3141) kreeg echter niet het bestuur, maar de accountant de rekening van de te late deponering gepresenteerd. In deze blog gaat Rhea nader in op de overwegingen in dit arrest.

Lees hier de blog

Specialist(en)