Abstracte bankgarantie: ruimte voor uitleg van de voorwaarden voor betaling?

12-02-2019

In Bedrijfsjuridische Berichten (Bb) 2019/14 schreef Sonja Kruisinga het artikel ‘Abstracte bankgarantie: ruimte voor uitleg van de voorwaarden voor betaling?’.

In dit artikel bespreekt Sonja het arrest van de Hoge Raad van 14 december 2018, waarin de abstracte bankgarantie centraal staat. De begunstigde heeft in de regel uitsluitend recht op betaling uit hoofde van een abstracte bankgarantie indien is voldaan aan de in de bankgarantie gestelde voorwaarden. De Hoge Raad bevestigt in dit arrest dat bij uitleg van een abstracte bankgarantie groot gewicht toekomt aan de (strikt te lezen) bewoordingen daarvan.

Download als pdf

Specialist(en)