Aanvang korte verjaringstermijn bij wanprestatie door een (fiscaal) adviseur

30-06-2021

In het tijdschrift Contracteren (2021, aflevering 2)uitgegeven door Boom juridisch, publiceerde Anouk Lankhaar onlangs het artikel ‘Aanvang korte verjaringstermijn bij wanprestatie door een (fiscaal) adviseur.’

In deze bijdrage gaat Anouk in op een recent arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2020:1603) waarin de Hoge Raad een nuance aanbrengt op zijn vaste jurisprudentie over het aanvangstijdstip van de korte verjaringstermijn bij een schadevergoedingsvordering zoals beschreven in artikel 3:310 lid 1 BW. Tevens bespreekt zij of de toepassing van deze nuance beperkt moet worden tot enkel een schadevergoedingsvordering vanwege onjuiste advisering door een (fiscaal) adviseur.

Het volledige artikel is via Boom juridisch te verkrijgen via deze link.

Specialist(en)