Sonja Kruisinga is per 1 september 2023 benoemd tot hoogleraar Overeenkomstenrecht

06-07-2023

Onze collega Sonja Kruisinga is per 1 september 2023 benoemd tot hoogleraar Overeenkomstenrecht bij de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Sonja combineert deze nieuwe functie met haar functie binnen het team Commercial Contracting & Dispute Resolution.

Onderzoek: overeenkomstenrecht en duurzaamheid

De leerstoel Overeenkomstenrecht is verbonden aan de vakgroep Privaatrecht van de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Voornaamste focus is het in Nederland geldende verbintenissenrecht in de brede zin, waaronder handelsrecht en het recht inzake commerciĆ«le contracten, zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief. In het onderzoek zal Sonja onder meer aandacht besteden aan de vraag hoe het overeenkomstenrecht kan bijdragen aan duurzaamheid.
 

Specialist(en)