Nieuw cross-portal partnership biedt professionals thematische verdieping

04-07-2019

Per 1 juli verdiepen Van Benthem & Keulen en Berghauser Pont Mediagroep de samenwerking op de kennisportals Omgevingsweb, Sociaalweb en Privacyweb. De partijen gaan samenwerken in de volle breedte van het omgevings-, sociaal en privacy domein en bieden thematische diepgang via online kennisdossiers over een aantal actuele onderwerpen. Voor Omgevingsweb zijn dat de thema’s Grondeigendom, Kruimelregeling en Zonne-energie. Voor Sociaalweb zijn dat de thema’s Rechtmatigheid & Fraude, Zorgcontractering en Privacy. Het kennisdossier Privacy in het sociaal domein wordt tevens aangeboden op Privacyweb. De focus van de samenwerking ligt op het delen van hoogwaardige kennis en het stimuleren van de inhoudelijke discussie over bovenstaande thema’s, om zo bij te dragen aan versnelling van de maatschappelijke transities.

Over het cross-portal partnership
Johan Koggink, directeur Van Benthem & Keulen: “Wij zijn blij met de samenwerking met Berghauser Pont Mediagroep. Voor Van Benthem & Keulen staat kennisdeling al jaren centraal. Vandaar dat wij, intussen ruim 5 jaar geleden, het serviceconcept vanDienst hebben geïntroduceerd. De samenwerking met Berghauser Pont is een mooie aanvulling op de manier waarop wij onze kennis met de markt willen delen en sluit goed aan bij de ambities en strategie van ons kantoor.”

Monique Boer, oprichter en directeur van Berghauser Pont Mediagroep: “Wij bouwen aan een kennisecosysteem voor de maatschappelijke transities en zijn blij dat wij samen met het gerenommeerde kantoor Van Benthem & Keulen thematische verdieping kunnen bieden aan professionals in het omgevings-, sociaal en privacy domein op diverse actuele onderwerpen die spelen binnen onze samenleving.”

Over Berghauser Pont Mediagroep
Berghauser Pont Mediagroep stimuleert ontwikkeling en kennisdeling over maatschappelijk relevante onderwerpen, met de intentie een bijdrage te leveren aan een meer duurzame, eerlijke en inclusieve samenleving. Samen met een groot netwerk aan experts biedt zij op kritische en onafhankelijke wijze kennis over actuele ontwikkelingen. Berghauser Pont Mediagroep deelt deze hoogwaardige content via de diverse kennisportals, nieuwsbrieven, boeken, cursussen en evenementen.