Mariël Vrielink beëdigd als notaris

25-05-2018

Mariël Vrielink is 24 mei jl. beëdigd als notaris. Mariël is sinds 2008 als kandidaat-notaris werkzaam bij Van Benthem & Keulen, met name op het gebied van het ondernemingsrecht, met als specifiek aandachtsgebied de not-for-profit sector. Sinds 2018 is zij equity partner.

Achtergrond
Mariël Vrielink heeft ruime ervaring in het ondernemingsrecht. Zij staat zowel nationale als internationale grote en middelgrote ondernemingen en instellingen bij en adviseert ook regelmatig startups. Haar werkzaamheden bestaan uit de begeleiding bij overnames, fusies en splitsingen, het oprichten van rechtspersonen, het opstellen van statuten, joint-venture- en participatiecontracten, het adviseren over governance en toepasselijke governance(codes), het opzetten en reorganiseren van samenwerkingsvormen en het geven van algemeen ondernemingsrechtelijke adviezen.

De afgelopen jaren heeft Mariël in haar werk een focus gelegd op de not-for-profit sector, waarbinnen zij voornamelijk coöperaties, complexe verenigingen, overheids-, zorg-, en goede doelen instellingen en privaatrechtelijke ZBO’s adviseert.

Mariël geeft leiding aan het notariële team van 5 kandidaat-notarissen en 1 klerk. Dit team houdt zich naast het ondernemingsrecht ook bezig met het commerciële vastgoed.

Specialist(en)